top of page
Welkom op de site van het Landelijk Opleidings Overleg- Social Work (LOO-SW)

In dit landelijk opleidingsoverleg werken 18 bekostigde en 1 onbekostigde hogescholen samen, die elk de Social Work-opleiding op Bachelor niveau aanbieden. Bijna alle aangesloten hogescholen hebben inmiddels hun opleidingen MWD, SPH en CMV omgebouwd naar 1 bachelor Social Work, in aansluiting op de maatschappelijke verschuivingen in het sociale domein.   Daarnaast zijn ook enkele commerciële aanbieders van Bachelor-SW-opleidingen betrokken bij dit overleg.

 

Doel van het LOO-SW is om samen te werken aan een landelijk herkenbare opleiding Social Work die een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert. Het Landelijk Opleidingsdocument (link) beschrijft het beroeps- en opleidingsprofiel en is het gezamenlijk vastgestelde ijkpunt voor alle opleidingen die daar elk hun eigen kleur aan geven. In vier à vijf gezamenlijke bijeenkomsten per jaar wordt er inhoudelijk afgestemd met werkveldkoepels/brancheverenigingen en komen heel diverse thema ’s aan de orde die inspirerend zijn voor de opleidingen en de onderlinge samenwerking versterken.

Zo werken we aan de volgende doelen:

  • Actualiseren van de curricula i.s.m. brancheorganisaties/ werkveldkoepels en beroepsvereniging(en)

  • Versterking van de landelijke herkenbaarheid van de SW-opleidingen en de profielen daarbinnen

  • Borging van de waardering van het diploma voor bijvoorbeeld beroepsregistraties

  • Samenwerking rond accreditaties en kwaliteitsafspraken

  • Onderlinge kennisdeling door het organiseren van themabijeenkomsten of een jaarlijks congres (bv over stages, afstuderen, werkveldontwikkelingen, curriculumopbouw)

  • Vertegenwoordiging van de gezamenlijke opleidingen binnen het onderwijs (Vereniging van Hogescholen, andere LOO’s) en daar buiten (NVAO, overheid, brancheorganisaties, werkgeversorganisaties, uitgevers)

  • Projectmatig gezamenlijke opgaven realiseren (bv. toetsenbank, onderwijsdigitalisering, afstudeerprotocol)

Haagsehogeschool SW.jpg
bottom of page