top of page
Het bestuur van LOO-SW
Adriaan Oosterloo, voorzitter
pasfoto Adriaan.jpg

Als voorzitter van het LOO-SW zet ik me graag in voor een inspirerende en constructieve samenwerking van alle betrokken hogescholen. Met elkaar werken we met onder meer brancheorganisaties en beroepsverenigingen aan een heel mooie opleiding Social Work die het verschil maakt in onze samenleving. Mijn achtergrond als sociaal werker, bestuurskundige en  brede ervaring in het HBO onder andere als panellid voor accreditaties, komt daarbij goed van pas.

Mijn bijdrage aan het LOO-SW bestaat onder andere uit het inbrengen van mijn netwerk vanuit verschillende landelijke werkgroepen, waaronder het Landelijk Ad-overleg Zorg&Welzijn waarvan ik voorzitter ben.

Ria Jaspers, portefeuille SW Zorg
Ria Jaspers.jpg

Met één opleiding Social Work kunnen we goed bijdragen aan een  ‘sterk merk’ van het Sociaal Werk als één professie. Daadkracht loont: in relatief korte tijd hebben we de voormalige MWD, SPH en CMV opleidingen bij elkaar kunnen brengen. Ik vind het bijzonder te ervaren hoe ‘makkelijk’ de samenwerking in het LOO SW gevonden is;  in het bestuur maar vooral ook tussen alle afzonderlijke opleidingen.  Ik ben er trots op daar onderdeel van uit te maken.

Het bestuur van LOO-SW vergadert 6 keer per jaar. Wie wil, mag te bespreken stukken insturen of een vergadering bijwonen.

Meer lezen? Bestudeer het uittreksel van onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Vergaderingen
Vragen en/of opmerkingen

Vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar info@loosw.nl

De komende tijd zet ik me als bestuurslid graag verder in om het vak van de Social Worker verder te ontwikkelen en te profileren. Vanuit mijn oorspronkelijke achtergrond  in de (geestelijke) gezondheidszorg zal ik me daarbij specifiek richten op de positionering van het Sociaal Werk in de context van de Zorg.

Ellen Schuurman
Ellen Schuurman.jpg

Ik werk als opleidingscoördinator Maatschappelijk Werk & Dienstverlening bij de HAN en ben actief betrokken bij de overgang van de opleidingen CMV, SPH en MWD naar de opleiding Social Work. Een flinke opdracht. Wij gaan als LOO uit van een sterke brede basisopleiding Social Work en zien de profielen als een ‘inkleuring’. Laten we concreet maken in welke functies én beroepscontexten studenten straks kunnen werken.

Welzijn en Samenleving zou niet moeten verengen tot wijkopbouwwerk. Ook de andere werkgebieden van sociaal werk moeten we goed neerzetten. Laten we met elkaar kritisch-constructief reflecteren op ontwikkelingen in het vak en onderwijs, zoals de ‘registratie’–tendens.

Leoni le Sage, portefeuille Jeugd

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Leoni-le-sage.jpg

Ik ben als hoofddocent werkzaam bij de Social Work opleiding en het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam. In die hoedanigheid ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Social Work opleiding van de HR, en van het Landelijke Opleidingsdocument Social Work. Door o.a. mijn promotieonderzoek over jeugddelinquentie, en mijn werkzaamheden als docent en onderzoeker binnen het jeugddomein, ben ik

vooral thuis in vraagstukken over social work profiel jeugd, en de rol van onderzoekend vermogen in opleiding en praktijk social work. Ik zet mij in voor een goede samenwerking tussen opleidingen, kenniscentra en praktijkpartners met als doel een nog sterkere Social Work opleiding. 

Hans Sanders, ambtelijk secretaris
Schermafbeelding 2020-01-15 om 13.28.37.

Sinds 2016 ben ik met pensioen als opleidingsmanager van de Social Work opleidingen bij de Hogeschool Inholland (Amsterdam) en daarnaast ook jaren de functie vervult van penningmeester in het bestuur van het LOO MWD.Of en hoe het op mijn pad kwam, weet ik niet meer precies, maar wat ik wel weet is dat ik met enorm plezier alweer een aantal jaren de functie van ambtelijk secretaris vervul. Naast mijn strikt formele taken als secretaris, boekhouder en regisseur van tal van activiteiten, kan ik op basis van mijn ervaring ook gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan het

bestuur en merk en voel dat dit gewaardeerd wordt.

 

Ik hoop nog geruime tijd mijn bijdrage op deze wijze te kunnen leveren en mijn steentje te kunnen metselen in de uiteindelijke vorm van de opleiding Social Work.

bottom of page