top of page
Bestuursleden LDO AD ZW

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Adriaan Oosterloo, bestuursvoorzitter
Adriaan Oosterloo.png

Als voorzitter van het LOO-SW zet ik me graag in voor een constructieve samenwerking tussen de hogescholen. Met elkaar werken we aan een gezamenlijk opleidingsprofiel, in samenwerking met onder meer brancheorganisaties en beroepsverenigingen.

Mijn ervaring als sociaal werker, bestuurskundige en panellid visitatie/accreditatie voor de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) komt daarbij goed van pas. Ik heb een groot netwerk via landelijke werkgroepen, waaronder het Landelijk Domein-overleg Ad-opleidingen Zorg & Welzijn, waarvan ik voorzitter ben.

Jolanda Kroes.png

Ik werk bij de Hanzehogeschool Groningen ‘Academie voor Sociale Studies’ aan de coördinatie van het onderwijs binnen de Ad- Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn. Daarnaast werk ik voor het lectoraat Rehabilitatie en de Innovatiewerkplaats Ervaringsdeskundigheid waarin het werkveld en opleiding intensief samenwerken.

Ik vind het belangrijk dat de LDO de Associate Degree goed in het werkveld positioneert. Het is van belang dat de hogescholen zich organiseren om het verschil tussen Ad en Bachelor te verduidelijken, en meer eenheid te vinden in kwalificaties. De AD moet beter zichtbaar worden.

Jolanda Kroes, secretaris
Ineke Lokman.png

Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen versterk ik sinds 2009 praktijkgericht onderzoek. Ik ben sinds 2017 als innovatiemanager in het Sociale Domein medeverantwoordelijk voor de voltijdopleiding Social Work.

 

We werken aan een volledig modulair aanbod. We gaan voor flexibiliteit en een optimale samenwerking tussen de AD’s, de voltijd- en de deeltijdopleidingen, maar ook tussen Social Work en Pedagogiek. Het LDO vind ik een belangrijk netwerk om de AD’s goed te positioneren.

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Ineke Lokman
Barbara Boom
Barbara boom.jpg

Ik ben onderwijsmanager Ad’s Zorg Welzijn en Educatie Rotterdam Academy. 

Ik ben psycholoog en heb gewerkt in de jeugdsector in relatie met verslavingszorg en psychiatrie. We moeten onze sector versterken, vind ik en het Ad-onderwijs levert daar een uitstekende bijdrage aan. Het opbouwen van onze landelijke netwerken geeft daarvoor de goede structuur. 

Barbara boom.jpg
Barbara Boom

Hier komt een tekstje + foto van Hans Sanders 

Hans Sanders, ambtelijk secretaris
bottom of page