top of page
Recente berichten:
Werkcongres over het profiel Welzijn en Samenleving

Het profiel Welzijn en Samenleving is niet duidelijk afgebakend- daarover zijn verschillende deskundigen het roerend met elkaar eens, zo bleek tijdens het werkcongres, dat LOO SW had georganiseerd op 2 november 2018 in Utrecht. 

Vanuit verschillende perspectieven lieten sprekers als Henk Geertsema en Margot Scholte hun gedachten los op vragen als:

- Wat leert de geschiedenis ons over sociaal werk?

- Welke conclusies trekken we daaruit voor het profiel Welzijn en Samenleving?

- Moeten we streven we naar meer studenten voor dit profiel?

In antwoord op vooraf gestelde vragen, lieten deelnemers weten welke vragen er bij hen leven en welke 'best practices' graag willen delen met collega's van andere hogescholen. Na afloop kregen alle deelnemers een boekje mee naar huis.

Under construction

De werkconferentie op vrijdag 2 november 2018 werd druk bezocht. Veel gasten maakten gebruik van de gelegenheid om elkaar te spreken. Het filmverslag werd gemaakt door Patricia van der Does. 

Henk Geertsema, Marcel Spierts en Margot Scholte hebben meegewerkt aan de nieuwe curricula voor het profiel Welzijn en Samenleving. Voor de gelijknamige werkconferentie zijn ze de geschiedenis ingedoken van de beroepsgroepen en de opleidingen Maatschappelijk werk en Culturele en Maatschappelijke Vorming.

Verslagen van de presentaties van:

bottom of page