top of page

Wat doen sociaal werkers?

Sociaal werkers helpen kwetsbare mensen bij het oplossen van problemen in hun dagelijkse leven zodat zij volwaardig kunnen meedoen in de samenleving, stelt brancheorganisatie Sociaal werk Nederland. Denk aan mensen met psychische, pedagogische of financiële problemen. Andere keren gaat het om het ondersteunen van buurtbewoners die hun wijk willen verbeteren, of de culturele ondersteuning van mensen met een migratie-achtergrond.

Ze geven advies over regelingen en procedures, begeleiden kwetsbare groepen bij opvang, vrijetijdsbesteding of educatie. Ze zetten mensen in hun kracht om zelf in actie te komen. Ze geven praktische hulp en/of psychologische en ontwikkelingsgerichte hulp.

Het huis van de sociaal werker

Sociaal werk Nederland ziet ook een taak voor sociaal werkers om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Dit betekent dat sociaal werkers anticiperen op risicofactoren en handelen wanneer eerste signalen zich ontwikkelen. Sociaal werkers steunen mensen individueel door hun eigen vermogen aan te spreken, hun talenten te laten ontdekken en te ontwikkelen, contacten met het (sociale) netwerk te stimuleren, de kwaliteit van (sociale) netwerken te vergroten en mensen te motiveren zo mogelijk een stap vooruit te zetten

Definitie

“Sociaal werk is een praktijkgerichte professie en een academische discipline die maatschappelijke verandering, sociale cohesie en de emancipatie en zelfstandigheid van mensen bevordert. Principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het sociaal werk.

ifswlogogroter.jpg

Versterkt door theorieën van sociaal werk, sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en relevante lokale kennis, stimuleert het sociaal werk mensen en instituties om uitdagingen in het leven aan te gaan en het welzijn van individu en samenleving te verbeteren.”

huis van de sociaal werker.png

De brochure ‘Het Huis van de Sociaal Werker’ gaat in op vragen als: Wat hebben sociaal werkers gemeenschappelijk en wat is hun specifieke expertise? 

Verder lezen:

De Internationale Federatie van Sociaal Werkers (IFSW) hanteert de volgende definitie:

Preventie
bottom of page