top of page

BPSW: dé beroepsvereniging voor sociaal werkers

Als representatieve beroepsvereniging geeft de BPSW stem aan professionals in sociaal werk. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast biedt de BPSW-school trainingen, masterclasses, intervisie en supervisie.

Eigen identiteiten én krachten bundelen

Sinds een aantal jaar werkt de BPSW aan verbreding. De oude naam NVMW is vervangen door BPSW. Leden van eenzelfde beroepsgroep, zoals maatschappelijk werkers, sociaal agogen of jeugd- en gezinsprofessionals, kunnen binnen de BPSW hun eigen beroepsidentiteit ontwikkelen en borgen. Tegelijk bundelen zij hun krachten met andere beroepsgroepen en werken zij zo aan de kwaliteit van de professie sociaal werk. Leden houden zich aan hun beroepscode en zijn hieraan toetsbaar.

Belangenbehartiging en samenwerking

De BPSW doet sectorbreed aan belangenbehartiging voor professionals in sociaal werk. De vereniging houdt contact met de ministeries van VWS, SZW, J&V, met werkgeversorganisaties, de Vereniging van Hogescholen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en natuurlijk met sociaal werkorganisaties. Ook onderhoudt de BPSW contacten met andere stakeholders zoals de Unie Zorg en Welzijn, AbvaKabo, FNV, CNV Publieke Zaak, Actiz, Agora en verzekeraars.

De BPSW werkt nauw samen met hogescholen, andere beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties, opleidingsinstituten, kennisinstituten, lectoraten, hoogleraren en de beroepsregisters Registerplein en SKJ.Landelijke programma’s

Professionaliseringsprogramma's

De BPSW neemt actief deel aan landelijke professionaliseringsprogramma’s. In 2019 zijn dat onder andere het Programma Professionalisering Jeugdhulp &Jeugdbescherming (PJ&J), het Programma Professionalisering Sociaal Werk (PPSW), de programma’s ‘(Ont-)regel de zorg’, ‘Scheiden zonder schade’ en ‘Volwaardig leven.’

gemeenten-logo-bpsw.png
Jan-Willem-Bruins-225x300.jpg

Meer lezen over BPSW-voorzitter Jan-Willem Bruins? Lees het interview met hem in Sozio.

Jan-Willem Bruins aan het woord
Verder lezen:
bottom of page