top of page
Doelen

Het basisboek Social Work onderscheidt de volgende doelen:

 • maatschappelijke veranderingen bevorderen.

 • het probleemoplossende vermogen van mensen bevorderen.

 • mensen sterker en zo nodig vrij maken.


Movisie
, het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, werkt aan een kennisfundament van sociale professionals: Body of Knowledge Sociaal Werk en noemt onder meer deze doelen:

 • Persoonlijke groei , herstel en zelfontplooiing.

 • Positieverbetering van de meest onderdrukte en gemarginaliseerde groepen; emancipatie en verandering in de maatschappij.

 • Dienstverlening en instandhouding van de bestaande orde.

 • ​ Aanpassing van  de sociale context van bijvoorbeeld een gezin, een werkplek of een klas, zodat de betrokkene beter tot zijn recht komt.

Doelgroepen

Sociaal werkers bereiken samen jaarlijks 4 à 5 miljoen mensen: cliënten, vrijwilligers, (groepen) actieve burgers, mantelzorgers et cetera. helpen kwetsbare mensen bij het oplossen van problemen in hun dagelijkse leven zodat zij volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. 

Het kan bijvoorbeeld gaan om werken met:

 • jongeren met gedragsproblemen

 • mensen met psychische problemen

 • eenzame mensen

 • buurtbewoners die hun wijk willen verbeteren

 • mensen met een migratie-achtergrond

 • vluchtelingen

 • mensen met schulden

 • daklozen

 • verslaafden

 • peuters, kleuters

 • ouderen

 • werklozen

crowd-2045499_640.jpg
pedestrians-400811_640.jpg
Verder lezen:
bottom of page