top of page

Wat is sociaal werk?

Sociaal werk gaat over werken voor en met mensen dus. Je zou kunnen zeggen: sociaal werk is een verzamelnaam voor sociaal-maatschappelijke dienstverlening, sociaal-cultureel werk en welzijnswerk. Maar het vak heeft geen precieze afbakening en er bestaat discussie over de invulling van het beroep.

Waarom samen één beroepsnaam delen?

De Gezondheidsraad schreef in haar rapport  Sociaal werk op solide basis (2014) dat het sociaal werk ‘niet heeft kunnen uitgroeien tot een volwaardige, gezaghebbende professie’. Ook al doordat de overheid steeds wisselende verwachtingen heeft.

Een minder bescheiden opstelling kan de beroepsgroep helpen zich sterker te ontwikkelen en zich neer te zetten als onmisbaar bij de oplossing van sociale vraagstukken. Een gezamenlijke beroepsnaam brengt sociaal werkers met alle mogelijke achtergronden beter samen.

Discussie over het vak en over de naam

Is het nu een social worker of een sociaal werker? De term sociaal werker is afgeleid van de Engelse term en deed pas na de millenniumwisseling zijn intrede in de Nederlandse taal. Het Landelijk Opleidingsoverleg Social Work spreekt graag over sociaal werkers, al doet onze naam anders vermoeden. De hogescholen hebben nu eenmaal gekozen voor de term Social Work, omdat ze internationaal herkenbaar willen zijn voor studenten uit andere Europese lidstaten.

In 2018 zijn de opleidingen binnen het sociaal werk samengevoegd. Ze heten nu Social Work opleidingen. Daarbinnen kunnen studenten kiezen voor een bepaald profiel. De indeling van die profielen leunt op de oude indeling van de opleidingen:

Cultureel Maatschappelijke Vorming  --> Social Work met het profiel Zorg

Sociaal-Pedagogische Hulpverlening  --> Social Work met het profiel Zorg

Jeugdzorg en jeugdbescherming          --> Social Work met het profiel Jeugd

Maatschappelijk Werk                              --> Social Work met het profiel Welzijn en Samenleving  
Dienstverlening en Opbouwwerk          --> Social Work met het profiel Welzijn en Samenleving

Wat zeggen deskundigen?

Henk Geertsema, Marcel Spierts en Margot Scholte hebben meegewerkt aan de nieuwe curricula voor het profiel Welzijn en Samenleving. Voor de gelijknamige werkconferentie op 2 november 2018 zijn ze de geschiedenis ingedoken van de beroepsgroepen en de opleidingen Maatschappelijk werk en Culturele en Maatschappelijke Vorming.

De verslagen van hun presentaties:

Samen sterk.jpg
Verder lezen:
Nog meer leesvoer:
bottom of page